Yüzeyin Hazırlanması: Kalıp yüzeyleri üzerinde herhangi bir kimyasal atığın (mazot, gaz gibi) olmaması, özellikle ürün değişikliğinde bir önceki ürünün kalıntısının olmaması uygulama sonrasında en az riskle en iyi sonucu verir

Uygulama: Temiz kalıp yüzeylerine püskürtme, rulo veya fırça ile direkt uygulanır. Mümkün olduğu kadar ince tabaka halinde en az ürün kullanımına dikkat edilmelidir

Uyarılar ve dikkat edilmesi gereken durumlar; Göz, ağız ve cilt ile temasından sakının. Kimyasal maddelerle çalışırken koruyucu giysi, eldiven gözlük kullanın. İş sonrası temizlenin

 

ÖzelliklerTipik Değerler
Yoğunluk @15 C. Kg/L0.859
Kinematik Viskozite @40 C. mm/s11.8
Parlama Noktası (COC). C134
Kırılım1.467